Komisionet e shërbimit

 

Agjensia ABC Home aplikon këto komisione lidhur me shërbimit të ndërmjetësimit si në rastin e shit/blerjes dhe atë të qiradhënie/qiramarrjes, si më poshtë:

 

  • Në rastin e shitblerjes së pronës, komisioni i shërbimit ndaj agjensisë është 3% e vlerës së transaksionit kur ju jeni shitësi i pronës, dhe 1% të vlerës së transaksionit kur ju jeni blerësi i pronës.
  • Në rastin e shitblerjes  së biznesitkomisioni i shërbimit ndaj agjensisë është 5 % e vlerës së transaksionit kur ju jeni shitësi i pronës, dhe 1% të vlerës së transaksionit kur ju jeni blerësi i i pronës.
  • Në rastin e kontratave të qiradhënies/qiramarrjes të pronës, komisioni i shërbimit, ndaj agjensisë është 1 (një) qira mujore për kontrata standart njëvjecare, kur ju jeni qiradhënësi i pronës. Ndërsa qiramarrësi i pronës paguan 1/2 (gjysëm) qira mujore. Për kontrata të qiradhënies/qiramarrjes të pronës trevjecare, komisioni i agjensisë është 2 (dy) qira mujore kur ju jeni qiradhënësi i pronës, ndërsa qiramarrësi i pronës  paguan 1  (një) qira mujore.